Transcriberen

Ik kan de gesproken inhoud transcriberen naar een geschreven tekst formaat. Ik kan ook de taal, toon en emoties in de spraak herkennen en deze in de transcriptie opnemen om de betekenis en de boodschap zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.